Manuele Therapie

Dit bouwt voort op de fysiotherapie en gaat ervan uit dat als er ergens in het bewegingsapparaat een bewegingsstoornis is die zichzelf om wat voor reden dan ook niet oplost, er klachten kunnen gaan ontstaan. De manueel therapeut is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaken van de klachten – kijkend vanuit het lichaam als geheel en hoe alle weefsels aan elkaar gerelateerd zijn – en  beschikt over speciale vaardigheden om de stoornissen dusdanig te (ver)helpen, ondersteund met deskundig adviezen, dat het lichaam het verdere herstel zelf weer aankan. Naast specifieke technieken aan de gewrichten en weke delen (spieren, kapsels, bindweefsel) wordt er ook naar de houding en manier van bewegen gekeken.

Voor meer informatie over Manuele Therapie klik hier: http://www.nvmt.nl of www.naomt.nl.

© Copyright 2023 alle rechten voorbehouden