(Kinder)ergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, met de zelfredzaamheid of met het meedoen op school. Hierbij gaat het om de activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de school of de ouders het belangrijk vinden dat het kind deze kan uitvoeren. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.

De kinderergotherapeut behandelt kinderen, die bijvoorbeeld moeite hebben met:

  • hanteren van bestek, eten en drinken,
  • aan- en uitkleden, wassen en afdrogen,
  • spelen alleen en/of samen,
  • plakken, tekenen en knutselen,
  • schrijven,
  • stilzitten en concentreren,
  • werkje organiseren en afmaken,
  • zelfstandig een opdracht uitvoeren.

Zie voor verdere informatie: www.kinderfysiotherapievoorschoten.nl

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden