Privacy beleid

Privacyreglement

De praktijk voor Fysiotherapie in het Gezondheidscentrum in Wassenaar respecteert uw privacy. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om de administratieve en financiële afhandeling van uw behandelingen zo efficiënt mogelijk te maken, registreren wij uw persoonlijke en medische gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens noteren wij in een beveiligd electronisch patiëntendossier bij Intramed Online. Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan voor ons werk nodig is of waartoe wij wettelijk verplicht zijn.
Het is altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/ of een kopie van uw dossier mee te krijgen.

Als wij overleg over uw behandeling met uw huisarts of specialist willen hebben, doen wij dit in overleg met u.

Klachtenregeling

Wanneer u onverhoopt klachten heeft over de fysiotherapeuten in deze praktijk, de behandelingen of andere aspecten van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. Wij zullen altijd proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. In het geval dat wij er samen niet uitkomen verwijzen wij u graag door naar de consumentensite www.defysiotherapeut.com. Hier vindt u informatie over wat u met een klacht over onze praktijk kunt doen. Ook in het folderrek bij onze receptie vindt u een informatie folder over de klachtenregeling.

Wilt u meer informatie? Kijk u dan onder het kopje klachtenregeling.

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden