Vergoeding

Let op!

In 2024 hebben wij geen contract met Eno, Salland, Zorgdirect, Aevitae (EUCARE), Caresq, Zorg en Zekerheid, AZVZ, Menzis, Anderzorg, HEMA en Just (CZ). 

U krijgt via Mollie een nota die u aan ons betaald en zelf in kunt dienen bij uw verzekeraar.

Voor alle ander verzekeraars dienen wij uw behandeling in bij uw zorgverzekeraar. 

 

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden via de mail of telefonisch. Bij minder dan 24 uur van tevoren afzeggen of niet afzeggen zal u een rekening ontvangen.

Wanneer heeft u recht op vergoeding?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een chronische aandoening en een niet- chronische aandoening.

Chronische aandoening

Bij een chronische aandoening wordt de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering (let op: als het bedrag van uw eigen risico nog niet is aangesproken, vallen deze behandelingen hier ook onder en komen dus voor eigen rekening). 

De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald en als deze niet toereikend is komen deze behandelingen voor eigen rekening. Wat onder een chronische aandoening valt is na te lezen op de volgende link (lijst Borst):

http://zorgvergoeding.com/

Niet chronische aandoening

Bij een niet chronische aandoening worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het bedrag of aantal behandelingen dat in het aanvullende pakket zit. Als de behandelingen niet meer vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering of als er geen aanvullende verzekering is, dan komen de behandelingen voor eigen rekening.

Kosten fysiotherapie en gespecialiseerde fysiotherapie

Als de kosten voor een behandeling voor eigen rekening komen, dan wordt het tarief gerekend dat door de verzekeraar, waar u uw basisverzekering bij heeft, bepaald is. Deze tarieven verschillen per verzekeraar.

Als u geen basisverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar heeft, gelden de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie - € 42,50
Zitting gespecialiseerde therapie - € 55,00
Screening, Intake en onderzoek - € 57,50
Intake en onderzoek na verwijzing - € 55,00
Toeslag voor uitbehandeling/ inrichting - € 25,00
Telefonisch consult - €25,00

Eenvoudige korte rapporten - € 50,00

Lange rapporten - vanaf €100,00

Medische Fitness - €42,50 (30 min), €85,00 (60 min)

Massage - €30,00 (30 min), €55,00 (60 min)

Controleer bij uw behandelend fysiotherapeut of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden