Erika Velders

Erika is werkzaam in de kinderfysiotherapiepraktijk in Voorschoten en sinds 2012 op de afdeling fysiotherapie in het gezondheidscentrum in Wassenaar. Daarnaast is ze docente aan de opleiding voor kinderfysiotherapie in Breda en werkzaam op een school voor kinderen met spraak-taalstoornissen.

Voor haar Master heeft ze een onderzoek naar tenenlopers gedaan. Verder heeft ze extra scholing gevolgd voor kinderen met schrijfproblemen, de behandelvorm NeuroMotorTasktraining, kracht en conditie bij kinderen, Vojta-therapie, NDT, observatie peutermotoriek, sensomotorische integratie en gedragsgeorienteerde behandeling bij kinderen met medisch onverklaarbare klachten en medical taping.

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden