Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Dit betreft complexe problematiek als gevolg van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening.

Een belangrijk onderdeel van revalidatie is de ketenzorg. Ketenzorg is het samenwerken met ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg en eventueel revalidatiecentra. Elmer Tiebackx is zelf ook werkzaam voor Sophia Revalidatie, hierdoor ontstaat een nauw samenwerkingsverband.

De fysiotherapeut binnen de afdeling revalidatie richt zich vooral op het in kaart brengen en behandelen van valrisico, verminderde mobiliteit, verminderde activiteiten, verminderde conditie en functieverlies als gevolg van neurologische aandoeningen, traumatische ongevallen of geriatrische problematiek.

Het doel is het dagelijks handelen en maatschappelijk functioneren te verbeteren en patiënten te leren om te gaan met blijvende gevolgen als herstel niet meer mogelijk is.

Een revalidatiefysiotherapeut heeft de competenties van een algemeen fysiotherapeut, maar dan nog aangevuld met:

  • De nieuwste kennis van de behandeling van aandoeningen zoals beroertes, hersenletsel, amputaties, dwarslaesies, Parkinson en MS.
  • Frequent contact met collega’s in de ketenzorg.
  • Optimaal gebruik van de technische mogelijkheden van bijvoorbeeld pro- en orthesen.